Oversættelse

Det behøver ikke at være dyrt at benytte en indfødt freelance oversætter!

Fordele ved at benytte en freelance:

En personlig service, fleksibel og kvalitetsbevidst

Præcise modersmåloversættelser

Direkte, enkel og umiddelbar kontakt til oversætteren uden fordyrende mellemled

Jeg kan oprette en database ved hjælp af de sidste nye CAT software - Multiterm og Trados med Deres virksomheds fagterminologi for at sikre ensartet sprogbrug næste gang De benytter mine ydelser.

Faste kunder kan jeg tilbyde rabat, hvis der er tale om oversættelser, som ligner tidligere opgaver hvad angår terminologi og vanlige udtryk.  

Fordele ved at benytte en indfødt fransk oversætter:

Et stort kendskab til et sprog er ofte ikke nok. Et sprog udvikler sig. Det er bedst hvis oversætteren lever i landet hvor sproget tales. En god oversætter skal også have et naturligt kendskab til målsprogets kulturelle nuancer og trend.  Benyttelse af en indfødt og højt uddannet oversætter giver større sikkerhed for, at den franske måltekst er idiomatisk korrekt, grammatisk fejlfri og skrevet i et overbevisende sprog, som adresserer sig til sin læsermålgruppe på en effektiv måde. Han kan omsætte i stedet for at oversætte så dokumenterne får den helt rigtige virkning.

 

 

Projekttyper: 

- Marketingsbrochurer
- Nyhedsbreve
- Breve og e-mails, erhvervskorrespondance, fakturaer 
- Årsopgørelser, rapporter 
- Websider, opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider på fransk.
- Tekniske brugsanvisninger, brugsbetingelser/ brugsregler
- Sikkerhedsblade
- Datadokumentation
- EU-dokumenter
- Offentlige udbud
- Instruks og retningslinier
- Spørgeskemaer
- Museumsdokumenter
- Taler og digte
- Litteratur
- Avisartikler
- Kataloger, firmabrochurer

 

 

Kvalitetssikring:

 

Mine franske oversættelser gennemgår :

Automatisk stavekontrol

Korrekturlæsning

I mit arbejde anvender jeg Multiterm og Trados eller Transit.

Trados og Transit bruger oversættelseshukommelser. På den måde kan jeg oprette en database med Deres virksomheds fagterminologi som sikrer ensartethed og præcision. Jeg kan også oprette oversættelseshukommelser med egne tidligere tekster eller med kunders tekster. Generelt er det naturligvis en stor hjælp hvis jeg kan få adgang til tidligere udgivet materiale og andet baggrundsmateriale.

 

Tavshedspligt:

 

Opgaverne håndteres fuldt fortroligt.

 

Leveringsfrist:

 

At levere gennemarbejdede oversættelser til aftalt tid er en selvfølge.

Hurtig levering via e-mail, fax eller pr. postCD-Rom.

 

Format:

 

Jeg kan oversætte dokumenter i de fleste formater (powerpoint, html, excel, dtp osv.). Findes originalteksten udelukkende i papirform, er du velkommen til at sende den pr. fax (ring til mig før du faxer).

Pris: 

 

Prisen afhænger af opgavens art, sværhedsgrad og deadline. Derfor bør translatøren inddrages så tidligt i forløbet som muligt.

Fyld tilbudsformularen ud og få et godt, hurtigt, gratis og uforpligtende tilbud.

 


About | Contact  | ©2009 Joël Mortensen - Traductions. www.dk-fr.com